"Wsikoz prawdopodobnie najlepszy blog o kosmetykach i kosmetologii"

Witaj na naszym blogu gdzie nauczysz się o kosmetykach, cerze i podstawach kosmetologii

PN-EN ISO 9001:2008 to globalna norma, która definiuje, jakie wytyczne i obostrzenia musi spełniać system zarządzania jakością w organizacji lub firmie.

Zarządzanie jakością to proces niezwykle ważny w każdej firmie niezależnie od profilu działalności, a zatem niezależnie od tego czy jest to organizacja handlowa, usługowa albo produkcyjna. Im wydajniejsza jakość tym mniejszy koszt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proces zarządzania jakością można podzielić na wybrane cztery etapy:
- zabezpieczenie i zapewnienie jakości
- kontrola jakości
- zakładowa kontrola produkcji
- TQM (kompleksowe zarządzanie jakością)


Firma DEKRA to lata doświadczeń w certyfikacji norm ISO w Polsce a także Europie ale także wiele przeprowadzonych szkoleń z obszaru norm ISO a także certyfikacji. Akademia Dekra Certification to najwyższej jakości szkolenia ISO dla menedżerów jakości w jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach państwowych i firmach. Kompletne szczegóły, materiały oraz programy dotyczące ISO 9001 szkolenia należy odszukać na stronie internetowej przedsiębiorstwa. A pośród nich plan i materiały na tak typowe szkolenie ISO jak: Pełnomocnik ISO ds. SZJ ISO 9001:2008, Auditor wewnętrzny ZSZ ISO 9001 i ISO 14001, Auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001:2008, Auditor wewnętrzny SZŚ w oparciu o normę ISO 14001, Pełnomocnik ISO SZŚ w oparciu o normę ISO 14001:2004 oraz mnóstwo innych.

Zamierzchłe początki normy ISO każą nam się cofnąć do lat sześćdziesiątych poprzedniego stulecia, gdy wymyślono i został skonstruowany prototypowy światowy system zarządzania jakością BS 5750. W roku systemy zarządzania jakością BS 5750 zostały przekształcone w standard ISO 9000, co zapoczątkowało wyodrębnianie się następnych wydań certyfikatów w globalnych standardach zarządzania jakością. Normę ISO 9000 w roku 2000 udoskonalono oraz poprawiono i w taki sposób powstał certyfikat ISO 9001:2000.

Normy ISO użytkowane mogą być przez różnorakie organizacje bez względu na profil funkcjonowania, rynek, w jakim operują i wielkość. Certyfikat ISO może uzyskać na równi wielkie przedsiębiorstwo zatrudniające tysiące pracowników i generujące milionowe obroty lecz również firma będąca 1-osobową działalnością gospodarczą.

Atuty w firmie płynące z wdrożenia normy ISO 9001 czy ISO 14001:
- wzrost prestiżu firmy na rynku oraz poważniejsze postrzeganie przez kooperantów,
- uporządkowanie oraz systematyzacja wewnętrznej dokumentacji firmowej,
- możliwość startu w zamówieniach publicznych a także przetargach, w których niezbędne jest posiadanie certyfikatu ISO 14001 lub ISO 9001,
- zredukowanie ilości reklamacji na oferowane usługi lub produkowane wyroby ,
- pokaźniejsze profity generowane poprzez polepszenie jakości zarządzania organizacją,
- podniesienie poziomu jakości pracy pracowników,
- podniesienie poziomu zadowolenia i satysfakcji klientów z świadczonych przez przedsiębiorstwo usług,
- budowanie stabilnej przewagi konkurencyjnej.


Droga do zdobycia certyfikatu ISO wiedzie poprzez dwa etapy. Pierwszym z nich jest wdrażanie ISO 9001 lub normy środowiskowej ISO 14001. Jest to etap, w którym uczestniczyć mogą wdrożeniowe firmy przeszkolone do przeprowadzenia wdrożeniowej procedury. Dalszym etapem jest certyfikacja ISO. To niesłychanie ważna procedura, która sprawdza poprawność procedur wdrożeniowych w przedsiębiorstwie. Certyfikacja ISO jest realizowana w Polsce przez kilka firm, w tym m.in. przez firmę DEKRA z Wrocławia. DEKRA to wydająca certyfikat ISO wyspecjalizowana jednostka certyfikacyjna.

Fotografie:

iso

szkolenia

certyfikaty

jakość