"Wsikoz prawdopodobnie najlepszy blog o kosmetykach i kosmetologii"

Witaj na naszym blogu gdzie nauczysz się o kosmetykach, cerze i podstawach kosmetologii

Rzadko, który nasz rodak posiada umiejętności lingwistyczne.

Nie potrafimy się porozumieć w innym języku niż polski. Widać to szczególnie na wczasach zagranicznych, na których albo rozmawiamy kalecząc żałośnie najczęściej język angielski lub niemiecki, bądź tez próbujemy porozumiewać się z tubylcami w naszym rodzimym polskim języku. Nawet, jeśli potrafimy się porozumiewać w obcych językach jest chwila, kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły.
Tłumacz jest to osoba, która za zadanie ma przełożyć tekst pisany lub też wypowiedź, z języka obcego na polski, lub też odwrotnie. Można wyróżnić tłumaczy symultanicznych, – czyli tłumaczących na bieżąco z wypowiedzi ustnych oraz tłumaczy z pisma. Szczególnym przypadkiem tłumaczy są tłumacze przysięgli, a więc osoby, które są powołani, jako osoby zaufania społecznego.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?
Tłumacz przysięgły zajmują się głównie tłumaczeniami dokumentów urzędowych oraz procesowych, które mają cechy dowodu w postępowaniu. Tłumacz przysięgły niezależnie czy jest to tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego czy języka angielskiego może również poświadczyć prawidłowość tłumaczenia dokonanego przez inne osoby. Najczęściej tłumacze przysięgli są skupieni wokół sądów wojewódzkich, listę tłumaczy przysięgłych można również znaleźć na stronach internetowych. Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba przejść długa drogę. Nie wystarczy tylko doskonała znajomość języka obcego, w którym się chce tłumaczyć, ale również trzeba ukończyć studia filologiczne i zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Egzamin nie jest prosty i składa się z dwóch części ustnej oraz pisemnej. Po zaliczeniu egzaminu tłumacz składa uroczyste ślubowanie, a następnie zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, dzięki czemu może wykonywać pracę.

Więcej o ofercie tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego znajdziecie na stronie www.piedradelsol.pl.

Fotografie:

biznes

ekonomia

pieniądz

tłumaczenia